กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการจัดจ้างทำสูจิบัตรสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเป็นปีที ๙๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รฐสวิส
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๕ คันรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์วารสารวิจัยวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างจัดทำโล่เชิดชูเกียรติการแต่งกายแบบไทยย้อยยุค เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทาง)จำนวน ๒ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ "การรณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ครั้งที่ ๒
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๔ รายการ
สัญญาจ้างพัฒนาระบบจองสถานที่ออนไลน์ ของ ศวท
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำสติ๊กเกอร์ชุด ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตวีดิทัศน์สรุปกิจกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ "การรณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ครั้งที่ ๒
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างพิมพวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)จำนวน ๑ คันระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานผลกการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑๐ คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑-๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การเล่นพื้นบ้านเด็กไทย" ภาคใต้ จำนวน ๑๑๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)