กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตสารคดี "รุกข มรดกแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์ลิปคาร์บอนซองเงินเดือนของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อชุดรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ เพื่อจัดทำป้ายฉากเวทีงานแถลงข่าว ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมยเลข ๑๒ "รักนั้นคือฉันใด"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดช่อดอกไม้สดมอบให้แก่วาทยากรหัวหน้าวงและศิลปินรับเชิญ จำนวน ๓ ช่อ
รายงานผลการพิจารณาการจ้างเหมาเช่าเครื่องดนตรีไทยสำหรับการฝึกอบรมขับเพลงไทยเดิม
รายงานผลการการพิจารณาและจ้างพิมพ์สูจิบัตรการแสดงคอนเสิร์ต "กัลยาณิวัฒนาคาราวาลัย"ครั้งที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์การ์ดเชิญการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสี่ภาคและการแสดงดนตรีคลาสสิกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จำนวน ๓๐๐ แผ่น
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบแสงการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์เวที ศูนย์วัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและซื้อวัสดุสำนักงานในการดำเนินการจัดอบรมวิทยากรมารยาทไทยให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน และค่าเรือข้ามฟาก) จำนวน ๑ คัน เพื่อนเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที ๗-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุจัดทำป้ายเวที จำนวน ๙ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์วารสารวิจัยวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รุนที่ ๑ หลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายวัฒนธรรม จำนวน ๔๕ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๔-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดบรีรัมย์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๓-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาซักผ้าม่าน เก้าอี้ โซฟา และพรมปูพื้นห้องสมุดวัฒนธรรม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)