กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายต่อจก และตัดชุดครูอาวุโส เพื่อสวมใส่ในการแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๕ คน
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อมอเตอร์พัดลมคอยส์เย็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ตัว
รายงานผลการ พิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และนิทรรศการฯ กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร สืบสานศิลป์อันดามัน
รายงายผลการพิจารณาและจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดเลยระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และอาคารสำนักงานพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารราและจ้างทำบัตรประจำตัวศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างผลิตวีดิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำร่อง ๗ แห่งประจำปี ๒๕๖๐
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสารชุด ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ
รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฎิบัติงานรองฮธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (นายประดิษฐ์ โปซิว)ห้องปฎิติงานผุ้อำนวยการกลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะและห้องประกลุ่มพัสดุฯ
รายงานขอจ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีประวัติและผลงานของบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๘ อัน
รายงานผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการจ้างผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง รุกข มรดกของแผ่นดิน
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
แก้ไขสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนังาน จำนวน ๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนังานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน) จำนวน ๓ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๗-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศวีไอพี ในการเดินทางไปราชการจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดอุทัยธานีวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)