กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจ้างทำต้นฉบับหนังสือศาสตร์และศิลป์พระราชา
รายงานผลการจัดซื้อน้ำยาทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ
รายงานผลการซื้อวัสดุสำหรับตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
ผลการคัดเลือกผู้เข้าประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบคัดเลือก
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คันระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานผลการพิจารณาและจัางเช่ารถตู้บริการรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าจอดรถ และค่าผ่านทางพิเศษฯ ระหว่างวันที่ ๕-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานครสมุทรปราการ พระนครศรีอยุทธยา สิงหืบุรี ราชบุรี เพชรบุรี อุทัยธานี อ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับงานแถลงข่าวและการจัดการแสดงตามโครงการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูล
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในหนังสือพิมพ์รายวัน
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำหรับทำป้ายฉากเวที จำนวน ๕ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๒,๖๐๐ รีม
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศสำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดช่อดอกไม้มอบแก่ตัวแทนศิลปินของหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงภายใต้โครงการร้องรำทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่าา ๑๕ ที่นั่้ง จำนวน ๒ ตัว พร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนใช้ในระหว่างการเดินทางไปจัดการแสดงคอนเสิร์ตเผยแพร่เกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธฺวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันเคล้ายวันประสูติเป็น ๙๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐผรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๕-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์"สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง"
รายงานงผลการพิจารณาและจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุุด
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)