กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้าง สำหรับเดินทางในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัยระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมประตูอัตโนมัติ ชั้น ๑ อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อไส้กรองเครืองกรองน้ำ e Spring จำนวน ๔ ชิ้น
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง พุทธศักราช ๒๕๖๑ จำนวน ๗๗ โล่
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จำนวน ๙ โล่
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์สูจิบัตร โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คันเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเช่าพื้นที่ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตื์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างสำหรับจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในการจัดงานแถลงข่าวบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารจำนวน ๑๖๐ ใบ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตวีดิทัศน์ประกอบบทเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฏาคม
รายงานผลการจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการจัดจ้างทำโล่รางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๑ และโล่รางวัลการประกวดแห่เรือ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)