กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
รายงานผลการพิจารณาซื้อหมึกสำหรับพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
สัญญาจ้างจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เพลนารี่ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านนายประเทือง เอมเจริญศิลปินแห่งชาติ "ประเทือง :ศิลป์" อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ลมหายใจบนผืนผ้าใบ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำโล่เกียรติยศชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ โล่
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสารคดีตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ แห่ง
รายงานผลการพิจารณาสำหรับจ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือ"ศาสตร์พระราชา ภาพถ่ายแสงและเงา ใต้ร่มพระบารมี"
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติระหว่าง ๓-๕ สิงหาคม ณ เพลนารี่ฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือพจนานุกรมภาษาถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือวันสำคัญของไทย
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์สรุปประวัติผลงานปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างหนังสือปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผุ้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการจัดซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ e-Spring จำนวน ๔ ชิ้น
จ้างเหมาบริการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐฝรั่งเศษ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบันทึกภาพและตัดต่อสอดการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่าเครื่องดนตรีไทยพร้อมติดตั้งและขนย้าย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)