กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างผลิตวีดิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำร่อง ๗ แห่ง ประจำปี ๒๕๖๐
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์สูจิบัตรและเอกสารประชาสัมพันธ์ "โขน"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์"ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำซุ้มถ่ายภาพเนื่องในงานโครงการประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุสำนักงาน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาพร้อมติดตั้งทำผ้าสเกิร์ตติดขอบเวทีการแสดงหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและโทรศัพท์ จำนวน ๑๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำหรับเปลี่ยน ซ่อมแซมอุปกรณ์ไมค์ ห้องประชุมบุญเจิม-ใบตอง
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้าง สำหรับจ้างเหมาปรับปรุงนิทรรศการเนื่องในพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาซ่อมแซมผนังกั้นห้องน้ำอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำโลยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ โล่
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)