กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเช่าชุดโต๊ะแบบกลมพลาสติกพร้อมผ้าคลุมสีขาวและเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน ๓๐ ชุด(๑ ชุด ประกอบด้วยโต๊ะ เก้าอี้ ๑๐ ตัว พร้อมผ้าคลุมสีขาว)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่าห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ"ระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ออนไลท์"
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างซ่อมแซมผนังกั้นห้องน้ำอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนำหนังสือในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
(ร่าง)รายงานขอจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการจังหวัดสุโขทัย
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ต้นตะเคียน จ.พิจิตร และต้นทุเรียน พันธุ์จระเข้ จ.สุโขทัย
รายงานผลการพิจารณาและขอซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๑ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัางเหมาบริการจัดเก็บและขนย้ายเอกสาร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาจ้างพิมพ์หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือมารยาทไทย(ฉบับไทย-อังกฤษ)พร้อมสำเนาแผ่นวีดิทัศน์ (VCD)ประกอบหนังสือ
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพร้อมเบิกจ่าย
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างหนังสือ "๑๔ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจำนวน ๑๐ แห่ง ผ่านรายการโทรทัศน์และสื่อหนังสือพิมพ์
รายงานผลการพิจารณาและจัางอัดขยายภาพถ่ายโครงการ"ศิลป์แห่งแผ่นดินสืบสานวิธีถิ่น นำอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)