กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนไม้ประดับของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
อนุมัติประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕๐ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำกรอบรูปตราสัญลักษณ์ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙๐ กรอบ
(ร่าง) ประกวดราคาฯ งานจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการจัดซื้อวัสดุจำนวน ๓๘ รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินงานของหออัครศิลปิน
รายงานผลการจัดจ้างเช่ารถตู้บริการรวมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๑ คัน
(ร่าง) จ้างเหมาบริการเชื่อมโยงสัญญาอินเทอร์เน็ต ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ) จำนวน ๑๕ คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ใบสั่งจ้างเหมาบริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการ ระบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ออนไลน์
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖๔ รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์สานศิลป์ สร้างรักปรากฎรูป
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างพิมพ์หนังสือ"สถาปัตยกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี" และโปสการ์ดผลงานออกแบบสร้างสรรค์ โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบประเพณี) พ.ศ. ๒๕๔๖ อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร จำนวน ๒ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเช่ารถตู้บริการรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านนายถวัลย์ ดัชนีศิลปินแห่งชาติ "วิถีงานศิลป์ ถิ่นบ้านดำ ถวัลย์ ดัชนี"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๓คันและรถบรรทุกขนาด ๖ ล้อพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๑ คัน (รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีประวัติและผลงานของบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสรรค์งานด้วยหนังนิ่มกับศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๐ เพิ่มเติมจำนวน ๑๖ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)