กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ "๑๔ ชุมชนท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน"การเล่นพื้นบ้านเด็กไทย" ๔ ภาค
รายงานผลการพิจารณาและจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั้มส่งน้ำเย็น ของระบบปรับอากาศหลักหอใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ "๑๔ ชุมชนท่องเที่ยวเชิ่งวัฒนธรรม ประจำปีปี ๒๕๖๑ "
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ต้นตะคร้อ วัดอำนาจ และต้นเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันาที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางลงพื้นที่เพื่อกำกับการถ่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์สาธิตการเล่นของเด็กไทย ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันาที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางลงพื้นที่เพื่อกำกับการถ่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์สาธิตการเล่นของเด็กไทย ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวุัสดุอุปกรณจำนวน ๒๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปราชการอำนาจเจริญ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง ) จำนวน ๒ คัน ไปราการจังวัหวัดนาน จังหวัดแพร่และจังหวัดพิษณูโลก
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อเข็มกลัดรูปศรีษะตัวละครรามเกียรติ์
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือการขึ้นทะเบียนรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดทำถ้วยและโล่ยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริม วัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรมชวนกันอ่านในวันสำคัญจำนวน ๘๒ รายการและ ๑๐๐ เล่มหนังสือสำหรับเด็กประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ รายการครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างอัดขยายภาพพร้อมเข้ากรอบงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๐
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดทำถ้วยและโล่ยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริม วัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)