กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ต ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนไม้ประดับ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทึ้ง(ท่อโสโครก) ท่อน้ำปะปา บริเวณด้านหลังอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเชาอุปกรณ์ดับเพลงพร้อมขนย้ายสำหรับโครงการการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการให้ความช่วยเหลือตามหลักเวชศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจัดหาเครื่องเซ่นสังเวย คาว หวาน ผลไม้ งานวันคล้ายสถาปนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปีที่ ๘
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
รายงานผลการพิจารณาและจ้างบันทึกเทปการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือลายลักษณ์วรรณศิลป์ ๔ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ) จำนวน ๑๕ คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างถ่ายภาพนิ่งและจัดทำวีดิทัศน์สาธิตการเล่นของเด็กไทย
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เนื่องในงานการจัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมเบิกจ่าย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือลายลักษณ์วรรณศิลป์ ๔ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางลงพื้นที่เพื่อกำกับการถ่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์สาธิตการเล่นของเด็กไทย ภาคกลาง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ร่าง)รายงานผลการพิจารณาตอบข้อวิจารณ์ งานจ้างเหมาบริการเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อเก้าอี้สำหรับห้องจัดเลี้ยง จำนวน ๕๐ ตัว
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย พิธีมอบโล่ประกวดเยายชนดนตรีไทยในสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประเภทขลุ่ย พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยระดับจังหวัด/กลุ่มเขต กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสถานศึกษา พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
รายงานผลการพิารณาและจ้างพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน "การเล่นพื้นบ้านเด็กไทย"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อกล่องพลาสติกซ้อนได้ ๔๐ ใบ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)