กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างติดตั้งราวจับสแตนเลสและแขนยึก ที่หอประชุมใหญ่และหอประชุมเล็ก
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ สารคดีประวัติและผลงานของบุคคล/องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง(ท่อโสโครก)และท่อน้ำประปา บริเวณด้านหลังอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมเบิกเงิน
สัญญาจ้างเหมาจัดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่าบ้านนายถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ"วิถีงานศิลป์ ถิ่นบ้านดำ ถวัลย์ ดัชนี"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้าง สำหรับจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการและป้ายยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ หออัครศิลปิน
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั้มส่งน้ำเย็น ของระบบปรับอากาศหลักหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนังานชับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางลงพื้นที่เพื่อกำกับการถ่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์สาธิตการเล่นของเด็กไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศวีไอพี ๒ ชั้น พร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)เพื่อเป็นพหนะเดินทาง จำนวน ๓ คันเป็นเวลา ๑ วัน ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาพนักงาน รับ-ส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้าซักผ้าม่าน จำนวน ๑๓ ชุด (๑ ชุด ประกอบด้วยผ้าม่าน จำนวน ๒ ผืน)
รายงานผลการพิจารณาและจ้างสำหรับจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการผ้าไหย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างบันทึกภาพถ่ายเกียวกับประวัติชีวิต ผลงาน ของศิลปินแห่งชาติ(ภาคเหนือ จำนวน ๒๕ คน)โครงการบริหารสารสนเทศและคลังข้อมูลด้านวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๔ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)