กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเผยยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวน ๑๐ แห่ง ผ่านรายการโทรทัศน์แลสื่อหนังสือพิมพ์
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ขนาด ๒๙x๗x๒๑ เซนติเมตร พิมพ์ ๔ สี ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรอบปั้มทอง กระดาษอาร์ตการ์ด ๒๑๐ แกรม จำนวน ๕๕,๐๐๐ ฉบับ
รายงานขอจ้างพิมพ์หนังสือ "แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาซ่อมขัดเคลือบพื้นไม้ ห้องครึ่งวงกลมหอประชุมใหญ่
รายงานผลการพิจารณาและจ้างออกแบบนิทรรศการโขนและการแสดงโขนในงานเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมหน้ากากนานาชาต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เมืองอันดง สาธารณรัฐเกาหลี
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อหลอดไฟฟ้าและวัสดุไฟฟ้าอาคาร จำนวน ๑๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ๋อมแซมห้องทำงานอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าผ่านทาง ค่าจอดรถและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางสำหรับคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณสาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ กันยายน ๒๕๖๑
เปลี่ยนเแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อคอมพิวเตอร์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลและให้จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการสำหรับ ใช้กับเครื่องพิมพ์หมายเลข ครุภ้ณฑ์ สวธ. ๗๔๔๐-๐๐๑-๑๐๑/๕๙
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จ้างพิมพ์หนังสือโขน รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ยกเลิกและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นวดไทย)
สัญญซื้อหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรมชวนกันอ่านในวันสำคัญ จำนวน ๘๒ รายการและ ๑๐๐ เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกลุ่มศิลปกรรม จำนวน ๘๗ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโขน : มรดกมหรสพแห่งชาติสสยาม
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำต้นฉบับพร้อมพิมพ์สูจิบ้ตร 'Khon,masked dance drama in Thailand'
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ ที่นั้ง จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นพหนะในการเดินทางสำหรับคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณสาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ กันยายน ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)