กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ประกาศสรรหาศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
สวธ.ร่วมกับสมาคมการอ่านเขียนเรียนรู้แห่งประเทศไทย-นานาชาติ จัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง การอ่านเขียนเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
สวธ.จัดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติ-เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติปีที่ ๙๕ นำการแสดงดนตรีคลาสสิก-ศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทย เผยแพร่สู่สายตาชาวสวิส-ฝรั่งเศส
สวธ.มอบรางวัลให้ทีมผู้ชนะการประกวด อัปคลิปพิชิตแสน ซีซั่น ๔ เด็กมหาวิทยาลัยรังสิต ผลงานว้าว คว้ารางวัลชนะเลิศ ๑ แสนบาท
สวธ.จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ฯ เน้นประกอบกิจการสร้างสรรค์ ภายใต้กฎหมาย พัฒนาสังคมร่วมกัน
สวธ.จัดการแสดงคอนเสิร์ต “กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย” ครั้งที่ ๑๑
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ ดอกดิน กัญญามาลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์) พุทธศักราช ๒๕๕๕
วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรม “บ้านแม่น้ำ” “เมืองคนดี วิถีวัฒนธรรม” เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
สวธ.ร่วมกับ นายชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ เชิญชมการแสดง ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข ๑๗ “รักนั้นคือฉันใด”
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ ประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๓๒
สวธ.ขอเชิญประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ทัศน์ เรื่อง แนวทางในการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สวธ.ร่วมกับยูเนสโก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มเตรียมความพร้อมสร้างผู้เชี่ยวชาญ นำหลักสากลมาใช้ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย เพื่อดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ
สวธ.ร่วมกับ ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน “๘ ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง”
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ สวลี ผกาพันธุ์ ‘ราชินีเพลงลูกกรุง’ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พุทธศักราช ๒๕๓๒
สวธ.เชิญชม คอนเสิร์ต “กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย” ครั้งที่ ๑๑
สวธ.ประกาศผลการประกวดกิจกรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
สวธ.จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรม พร้อมจัดประชุมคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยชุดใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเนื่อง
สวธ.ร่วมกับ ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน “๘ ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง”
สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ นางส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ)
วธ.เชิญชวนประชาชนสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เน้นจัดกิจกรรมตามแนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ชวนประชาชนแต่งกายแบบไทย-ท้องถิ่น เล่นน้ำอย่างประหยัด ปลอดภัยทั่วทิศ พร้อมสนุกกับกิจกรรมประกวดภาพถ่ายชิงโล่นายกรัฐมนตรีพร้อมเงินรางวัล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)