กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดพิมพ์หนังสือ "ฮักแพงเมืองกาฬสินธุ์"
การจัดจ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนไม้ประดับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างพิมพ์โปสการ์ดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด
จ้างพิมพ์การ์ดและที่คั่นหนังสือรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย(เพิ่ม)
จ้างพิมพ์หนังสือ "อัตลักษณ์อาหารไทย ๔ ภาค"พิมพ์ครังที่ ๔
จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม
จ้างพิมพ์หนังสือ "การเล่านของเด็กไทย พร้อมวีดิทัศน์สาธิต"
จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศสำหรับคณะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพิ่อใช้ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการเจรจาหารือความร่วมมือเครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดและขอบเขตของงานการจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับเทศกาล"กรุงเทพฯ:เมืองอาหารอร่อย" / ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จ้างพิมพ์หนังสือบูรพศิลปิน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศหออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีพิเศษ
จ้างเหมาบริการเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนไม้ประดับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)