กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จ้างพิมพ์หนังสือ "อัครศิลปิน" ฉบับเยาวชน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ เล่ม
จัดซื้อพื้นเวทีสำเร็จรูป (Platform) จำนวน ๑ ชุด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
จ้างเหมาติดตั้งพรมปูพื้นห้องสมุดวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นบริเวณด้านหน้าและด้านข้างร้านขายของที่ระลึก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซ์้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ เครื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
จ้างพิมพ์หนังสือผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
จ้างเหมาซ่อมหลังคาเมท้ลซีส(กันซึม)อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
จ้างพิมพ์หนังสือรวบรวมองค์ความรู้จากโครงการสามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ"สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ" จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด
จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓
ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาบุคคลภายนอกปฎิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาบริการเชื่อมโยงสัญญาอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)