กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ลงนามสัญญาแก้ไขสัญญา งานจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องจัดเลี้ยง จำนวน ๕๐ ตัว
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อกระดาษชำระ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ
รายงานขอจ้างพิมพ์หนังสือวัฒนธรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุด ฉบับปรับปรุง
รายงานผลการพิจารณาและจ้างพิมพ์หนังสือ "อาหารไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงนามแก้ไขสัญญา งานจ้างทำสื่อสำรวจความมั่นใจของคนไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำม้นเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนังห้องทำงานผู้อำนวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม ชั้น ๔
รายงานผลการพิจารณาและจ้างสำรวจและจัดเก็บข้อมูลข่าว (Clipping) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ร่าง)รายงานขอซื้อครุภัณฑ์คอมเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอความเห็นชอบจ้างทำตรายาง จำนใน ๑๒ รายการ พร้อมเบิกจ่าย
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อตู้คอนเทนเนอร์และชั้นวางของพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตู้
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่าย(Network)ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงาน E-สารบรรณของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาปรับปรุงป้ายชื่ออธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และติดตั้งสติกเกอร์ฝ้ากระจกประตูห้องปฎิบัติงานอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)