กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จ้างเหมาทำป้ายฉากหลังและป้ายธงญี่ปุ่น สำหรับดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ "อัครศิลปินเหนือเกล้า"โดยวิธีพิเศษ
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ขออนุมัติจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๖ รายการ
จ้างพิมพ์หนังสือ "ถวายคารวาลัย อัครศิลปิน"จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐
อ่าน 700 ครั้ง
ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งพรมปูพื้นห้องสมุดวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๔ รายการ
ผลสอบราคาซื้อชุดประชุมระบบดิจิตอลแบบมีระบบบันทึกเสียง ๑ ชุด
จ้างติดตั้งกันสาด จำนวน ๒ รายการ
ยกเลิกจ้างเหมาติดตั้งพรมปูพื้นห้องสมุดวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์
จ้างจัดงานประเพณีลอยกระทง "รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม" โดยวิธีพิเศษ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จ้างทำสำเนาดีวีดีสารคดีชุดพระเจ้าแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีพิเศษ
จัดจ้างทำถ้วยรางวัลการประกวดกระทงประเภทอนุรักษ์ และประเภทสร้างสรรค์
จ้างพิมพ์หนังสือ"ลอยกระทง รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม" และแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์เทศกาลลอยกระทง
สอบราคาซื้อชุดประชุมระบบดิจิตอลแบบมีระบบบันทึกเสียง ๑ ชุด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)