กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินการซื้อผลกงานศิลปกรรมสื่อผสม "จากขุนเขา...ศิลปาชีพ" จำนวน ๙ ภาพ
จัดซื้อชุดรดน้ำขอพรสำหรับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม แขกผุ้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์แนวปฎิบ้ติในเทศกาลสงกรานต์
ยกเลิกจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือกแบบ
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
จ้างพิมพ์หนังสือมารยาทไทย(ฉบับไทย-อังกฤษ) พร้อมสำเนาแผ่นวีดิทัศน์ (VCD) ประกอบหนังสือ และชุดสื่อนิทรรศการมารยาทไทย
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ระหว่างการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม
จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศสำหรับคณะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อใช้ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี
การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน
จ้างทำกระเป๋าผ้า
จ้างพิมพ์หนังสือ "การเล่นของเด็กไทย พร้อมวีดิทัศน์สาธิต" ครั้งที่ ๒
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมใหญ่ หอประชุมเล็ก ห้องแต่งตัว ๓ และห้องแต่งตัว ๔ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบแสดงการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
จ้างทำเข็มศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๑๒ อันและโล่ศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๑๒ โล่
ประกาศผลการขายทอดตลาดรถยนตร์ราชการ จำนวน ๔ คัน
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยวิธีพิเศษ
จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๒๕,๐๐๐ แผ่น
ราคากลาง บทเพลงภาวนาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)