กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือ"แนวทางการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"และหนังสือ"๑๐ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙" (พิมพ์ครั้งที่ ๒)
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์"วัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร"จำนวน ๑ ป้าย
จ้างพิมพ์หนังสือปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
จ้างพิมพ์หนังสือ"สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชติ" จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
จ้างพิมพ์หนังสือ"แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔" จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
จ้างพิมพ์หนังสือ"การรณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจอดรถและค่าผ่านทางพิเศษ ในการรับส่งศิลปินแห่งชาติช่างภาพต่างชาติ ช่างภาพส่วนกาลาง ข่างภาพท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หออัครศิลปิน กรุงเทพ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย ลำปาง แพร่ น่าน เชืยงใหม่ เชียงราย
จัดจ้างพิมพ์หนังสือ "ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐" จำนวน ๕ เรื่อง(จำนวน ๕ ฉบับๆละ ๒,๕๐๐)
งานจ้างเหมาซ่อมผ้าใบเต้นท์การแสดง ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จ้างเหมาจัดนิทรรศการอาหารพื้นเมืองภูเก็ต
จัดจ้างพิมพ์สูจิบัตร เพื่อประชาสัมพันธ์งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้และเทศกาลอาหารเมืองภูเก็ต
จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก
จัดจ้างผลิตสื่อสารคดีมรดกภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาการทอผ้าไทย โดยวิธีพิเศษ
จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "บูรพศิลปิน พุทธศักราช ๒๕๖๐ " ในหนังสือพิมพ์รายวัน
จ้างพิมพ์หนังสือ "อาหารไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"
จ้างผลิตชุดสื่อนิทรรศการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ชุด ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ และน้ำใจ
จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๓ รายการ
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทยสร้างวินัยจราจร
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน ๒๑๔ รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)