กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบเสียง แสง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบกล้อวงจรปิด ระบบมัลติมีเดีย ระบบไฟฟ้านิทรรศการ ระบบโทรศัพท์ และระบบคอมพิวเตอร์ประกอบการแสดงนิทรรศการหออัครศิลปิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและระเบียบ ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ ฯ จำนวน ๒๐๐ เล่ม
สอบราคาจ้างเหมาบริการเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ
จัดซื้อหมึกพิมพ์ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร จำนวน ๑๑ รายการ
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบเสียง แสง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบมัลติมิเดีย ระบบไฟฟ้านิทรรศการ ระบบโทรศัพท์ และระบบคอมพิวเตอร์ประกอบการแสดง นิทรรศการหออัครศิลปิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จ้างเหมาดูและรักษาระบบทะเบียนใบอนุญาตสถานประกอบกิจการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการพร้อมติดตั้ง
ซื้อหมึกพิมพ์ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครืองโทรสาร จำนวน ๑๑ รายการ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๕๙ รายการ
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะบุคลากรในการดำเนินงานเครือข่ายระหว่างวันที่ ๔-๘ กันยายน ๒๕๕๖๐ ณ เดอะเลกาชี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
จ้างเหมาบริหารบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนไม้ประดับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-book)
จัดนิทรรศการโครงการตามหาบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยูู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมจัดดอกไม้สดตกแต่งสถานที่
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในวันงานภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ"รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้
จ้างเหมาจัดนืทรรศการเนื่องในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวรรณกรรมนานาชาติลุ่มแม่น้ำโขง
จ้างพิมพ์หนังสือน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม(สาระธรรมเพื่อเยาวชนไทย)
จ้างพิมพ์หนังสือมารยาทไทย(ฉบับไทย-อังกฤษ) เพิ่ม โดยวิธีกรณีพิเศษ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)