กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
รายงานขอจ้างพิมพ์หนังสือ "เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย"
รายงานผลพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ร่าง) รายงานขอจ้างการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในงานวัฒนธรรม(วารสารวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
บำรุงรักษาระบบเสียง และระบบโสตทัศนูปกรณ์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างทำสื่อสำรวจความมีน้ำใจไมตรีของคนไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ "ลอยกระทง รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการขนย้ายพัสดุกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รายงานผลการพิจารณาและจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ "โรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์"
รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่(รวมค่าเช่ารถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาจัดนิทรรศการเนื่องในงานแถลงข่าวแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมษร พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานลผการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ(ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๒ คัน
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างทำป้ายแสดงความยินดีกับคณะเยาวชนที่ได้รางวัลการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานจ้างพิมพ์หนังสือ "ลอยกระทง รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)