กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาและขอนุมัติจัดซื้อเครื่องปั้มลมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์สรุปผลการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
ผลการพิจารณาและขอนุมัติเช่าเครื่องดนตรีไทย สำหรับดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้เครื่องดนตรีไทยกำกับจังหวะ(ฉิ่ง ฉาบ กรับ กลองแขก โทน รำมะนา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จังหวัดชลบุรี)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน) จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๗ รายการเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุห้องสมุด จำนวน ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์การจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเช่าโต๊ะ-เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓๐ ชุด (๑ ชุดประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ๑๐ ตัว พร้อมผ้าคุม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสียงโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเต้นท์ผ้าใบหลังอาคาหออัครศิลปิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเต้นท์ผ้าใบหลังอาคารหออัครศิลปินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถคู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน ๘,๐๐๐ ใบสำหรับใส่หนังสือ "พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์"เพื่อ มอบให้แก่ผู้ที่ได้เข้าร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย" จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางในพื้นที่จังหวัดสงขลาในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)