กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๖ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน ๑๐ ตัวและเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ตัว
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี"ยางนาสารภึ ศรีเชียงใหม่"
รายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ จัดจ้างเช่ารถตู้และจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
รายงานสรุปผลการจ้างจัดทำต้นฉบับวารสารวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ ๒
ลงนามแก้ไขสัญญาจ้างจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติสภาวัฒนธรรมพร้อมกล่องบรรจุ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมปั้มสูบน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ศููนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานขอจัดซื้อบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพร้อมซองและดวงตราไปรษณียากร
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานหออัครศิลปินสืบสานศิลป์เพื่อเด็กไทยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง
รายงานขอจ้างเหมาซ่อมแซมผนังกั้นห้องน้ำอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาดเอ ๔
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องฉายภาพยนตร์ดิจิตอล และระบบเสียงของสำนักงานพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาและขอนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเดินทางไปราชการจังหวัดสุโขทัย
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเดินทางไปราชการจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างจัดทำโล่รางวัล "ศิลปินส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมดีเด่น"
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)