กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)จำนวน ๓ คัน
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาสแกนหนังสือ สวธ. เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(ebook)จำนวน ๒๔๑ รายการ
รายงานผลการพิจารณาและจ้างประดิษฐ์กระทง สำหรับเป็นสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง
รายงานขอจ้างพิมพ์หนังสือ "เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย"
รายงานจ้างเหมาจัดงานประเพณีลอยกระทง "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจส่ายน้ำและสิ่งแวดล้อม"
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ "ลอยกระทง รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม"
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ(รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ)
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างทำถ้วยรางวัลประกวดกระทง เนื่องในประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงนามสัญญาจ้างเหมาซ่อมขัดเคลือบพื้นไม้ห้องครึ่งวงกลมหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
แก้ไขสัญญาจ้างเหมาพิมพ์แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์และแบบประเมิน
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้อวัสดุการเกษตร
รายงานผลการพิจารณาและจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๒ เครื่อง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างผลิตสื่อสปอตประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทงวีดิทัศน์รณรงค์การจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี และวีดิทัศน์สรุปผลการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างซ่อมแซมห้องตรวจสอบเอกสารงบประมาณของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชั้น ๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานผลการพิจาณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาลิพท์และบันไดเลื่อนรับเสด็จฯ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และลิฟต์อาคาสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงนามในสัญญาจ้างทำวีดิทัศน์ประวัติผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณูปการในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)