http://www.culture.go.th//culture_th/ewt_w3c/main_auto_morenews.php?cid=9&filename=index&SSMID=&SSMAIL=&SSorg= กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

ข่าวประกาศ RSS

ผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด/กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร และระดับภาค

ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ

ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕)

ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผลการคัดเลือกบุคคลองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ผลการคัดเลือกคณะนักแสดงการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศผลการคัดเลือกต้นไม้ " รุกข มรดกของแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑

ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ขยายเวลารับสมัครการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔)

เพิ่มเติมผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒๕๖๒

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ปี ๒๕๖๒ และคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียนปี ๒๕๖๒


หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!