http://www.culture.go.th//culture_th/ewt_w3c/main_auto_morenews.php?cid=9&filename=index&SSMID=&SSMAIL=&SSorg= กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

ข่าวประกาศ RSS

การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

ประกาศคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทิศน์

รับสมัครสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศ โครงการพัฒนาวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฎิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฎิบัติการ

ผลการคัดเลือกรางวัลเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบ้ติงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖)

ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในราชกิจจานุเบกษา

ผลการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

การขึ้นบันชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

ข้อมูลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!