http://www.culture.go.th//culture_th/ewt_w3c/main_auto_morenews.php?cid=7&filename=index&SSMID=&SSMAIL=&SSorg= กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

ข่าวสาร

กำหนดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ให้ตรวจสอบรายชื่อองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับการจดแจ้งและให้แจ้งยืนยันความคงอยู่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขององค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับจดแจ้ง

ขยายเวลารับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ลงนามสัญญาจ้างรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีของชาติ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีผูกแขนของชาวอีสาน

วธ.จับมือ มธ. ถ่ายทอดทักษะเชิงช่างหัตศิลป์หัวโขนอันประณีตผ่านนิทรรศการ หัวโขนชั้นครู ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง ทำไมเรียกลูกเนรคุณว่า ทรพี

การสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศ โครงการพัฒนาวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศ โครงการพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศ โครงการพัฒนาวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการพิจารณาและจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

กำหนดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

เหตุแห่งบุญ ๖ อานิสงส์ ในการร่วมทำบุญฝังลูกนิมิต

ลงนามแก้ไขสัญญา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รายงานผลการพิจารณาและจัดจ้างถ่ายเอกสารการคัดเลือกกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๔๕๐ ชุด

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช ๒๕๖๔

เล่าสู่กันฟัง...เรื่อง "เรื่องน่ารู้ของ ส้วม


หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!