กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

ทำเนียบผู้บริหาร

 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 
พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร
ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
อีเมล์ :

 

 

 

 

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

 

 

 
 
สุนันทา มิตรงาม
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
อีเมล์ :

 

 
ทัศชล เทพกำปนาท
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
อีเมล์ :

 

 

 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์