กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

ครัวไทยสู่ครัวโลก อาหารในวิถีไทย

งานวิจัย เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลอาหารที่ขึ้นทะเบียน ICH
อ่านทั้งหมด

ปี ๒๕๕๔
อ่านทั้งหมด

ปี ๒๕๕๕
อ่านทั้งหมด

ปี ๒๕๕๖
อ่านทั้งหมด

ปี ๒๕๕๗
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลรากวัฒนธรรม
อ่านทั้งหมด

จังหวัดกระบี่
อ่านทั้งหมด

จังหวัดกาญจนบุรี
อ่านทั้งหมด

จังหวัดกาฬสินธุ์
อ่านทั้งหมด

จังหวัดกำแพงเพชร
อ่านทั้งหมด

จังหวัดขอนแก่น
อ่านทั้งหมด

จังหวัดจันทบุรี
อ่านทั้งหมด

จังหวัดชลบุรี
อ่านทั้งหมด

จังหวัดชัยนาท
อ่านทั้งหมด

จังหวัดชัยภูมิ
อ่านทั้งหมด

จังหวัดชุมพร
อ่านทั้งหมด

จังหวัดเชียงใหม่
อ่านทั้งหมด

จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านทั้งหมด

จังหวัดนครสวรรค์
อ่านทั้งหมด

จังหวัดนนทบุรี
อ่านทั้งหมด

จังหวัดนราธิวาส
อ่านทั้งหมด

จังหวัดน่าน
อ่านทั้งหมด

จังหวัดบึงกาฬ
อ่านทั้งหมด

จังหวัดบุรีรัมย์
อ่านทั้งหมด

จังหวัดปทุมธานี
อ่านทั้งหมด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ่านทั้งหมด

จังหวัดฉะเชิงเทรา
อ่านทั้งหมด

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์