กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS

วัดโพธิ์เตรียมจัดงาน ฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ ตุลาคมถึง ๒ พฤศจิกายนนี้


วันที่ 9 ต.ค. 2563

     หลังจากที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศรับรอง ขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ที่เมืองโปโกตา ณ สาธารณรัฐโคลอมเบีย เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้สร้างความยินดีแก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ในทั่วโลกยังคงมีความรุนแรง และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก แต่ประเทศไทยยังคงสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยมาตรฐานการป้องกัน และการวางระบบสาธารณสุขของไทยที่เข้มแข็ง ทำให้วันนี้ประเทศไทยยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ดังนั้นไทยจึงกลายเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกประสงค์จะเดินทางมาท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความ โดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
 
     "นวดไทย” ถือเป็นสุดยอดของโลกที่หลายคนอยากได้มีโอกาสทดลองหรือสัมผัส เนื่องด้วยได้รับการประกาศรับรองจากองค์การยูเนสโกเช่นนี้ ยิ่งเป็นการตอกย้ำ ถึงชื่อเสียงและคุณภาพระดับโลก
 
     พระราชปริยัติมุนี (รศ.ดร.เทียบ สิริญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน กล่าวว่า "ตอนที่องค์การยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนรับรองนวดไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยเฉพาะนวดตำรับวัดพระเชตุพน ได้มีการจารึกไว้ในจารึกวัดพระเชตุพนเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกประการ จุดกำเนิดการ "นวดไทย” เกิดขึ้นที่นี่ ซึ่งปัจจุบันภายในวัดพระเชตุพน ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน มีการให้บริการและสอนด้านการนวดไทยแก่ผู้สนใจ ดังนั้นองค์ความรู้ด้านการนวดตำรับวัดพระเชตุพนนี้ จึงได้มีการถ่ายทอดแตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน ช่วงที่โควิด-๑๙ ยังไม่ระบาด มีนักท่องเที่ยวจาก ทั่วโลกเดินทางมายังวัดพระเชตุพน เฉลี่ยวันละประมาณ ๖,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ คน และในจำนวนนักท่องเที่ยวเหล่านี้ มักจองคิวเพื่อขอรับบริการ นวดไทย ตำรับวัดพระเชตุพน พร้อมกันเสมอ”
 
     ด้าน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า "กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์ดั้งเดิมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง กับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการรักษาทางเลือกควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพตามแบบแผนตะวันตก เป็นมรดกภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันมีองค์กรต่างๆที่ส่งเสริมและพัฒนาการนวดไทยกว่า ๕๐ องค์กร รวมไปถึงองค์กรภาควิชาชีพสถาบันการเรียนการสอนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ การจัดงาน "ฉลองนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ถือว่าเป็นการประกาศและยืนยันบทบาทในการเป็นผู้ปฏิบัติและผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยในเวทีโลก ซึ่งการจัดงานฉลองจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ถึง วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้คัดเลือกสุดยอดการแสดงทางวัฒนธรรมที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยมาจัดแสดงทุกวันตลอดการจัดงาน เพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานนี้”
 
     ด้าน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ เปิดเผยว่า "การจัดงานฉลองนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ วันเปิดงาน คือ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถือเป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติด้วย ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกันไป โดยทางกรมฯ จะดูแลในส่วนของการจัดนิทรรศการและการสาธิตการนวดไทยของบรมครูและภาคีเครือข่ายนวดไทยที่เดินทางมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อมาสาธิตนวดไทยภายในงาน โดยเฉพาะนวดตำรับวัดพระเชตุพนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจะมาเปิดสาธิตให้ชมด้วย ดังนั้นเรามาชมงานนี้งานเดียว จะได้เห็นรูปแบบและภูมิปัญญาด้านการนวดไทยของแต่ละภูมิภาค ที่มีความแตกต่างกันไป ซึ่งตรงนี้มีความน่าสนใจมาก นอกจากนี้จะมีการเสวนาทางวิชาการเป็นประจำทุกวัน มีการออกร้านและจำหน่ายสินค้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีการให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ เป็นต้น”
 
     ด้าน คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ไวยาวัจกร วัดพระเชตุพน และกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ซึ่งให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ของวัดพระเชตุพน รวมทั้งการนวดไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า "จารึกนวดไทย และฤๅษีดัดตน เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) โปรดสร้างไว้เป็นทาน เมื่อครั้งสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน จนเปรียบเทียบว่า "วัดพระเชตุพน เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย” และเป็นแหล่งเล่าเรียนสรรพวิชาความรู้ภูมิปัญญาไทยหลายแขนง ในบรรดาสรรพวิชา "จารึกวัดโพธิ์” ซึ่งมีทั้งหมด ๑,๔๔๐ ชิ้น ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็น มรดกความทรงจำแห่งโลก โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยในจำนวนนั้น มี ๖๐ ชิ้นพิเศษ จารึกเกี่ยวกับการนวดไทยไว้ เป็นหลักฐานองค์ความรู้การนวดไทย ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุดในปัจจุบัน จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ปี ๒๕๖๒ อีกด้วย และเมื่อวัดพระเชตุพนจะจัดงาน "ฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญาด้านสุขภาพของประเทศไทย ทั้งการนวดไทย และฤๅษีดัดตน ที่มีทั้งจารึกตำรา และรูปหล่อฤๅษีดัดตน จึงนับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติ ซึ่งผมในฐานะคนไทย และไวยาวัจกรของวัดพระเชตุพน รู้สึกยินดีในการจัดงานฉลอง และได้มีโอกาสร่วมในครั้งนี้ด้วย”
 
     การจัดงานฉลองนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานสัปดาห์ วันภูมิปัญญาแห่งชาติ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
t20201009141741_17982.jpg
t20201009141759_17983.jpg
t20201009141630_17984.jpg
t20201009141654_17985.jpg
t20201009141704_17986.jpg
t20201009141715_17987.jpg
t20201009141811_17988.jpg
t20201009141826_17989.jpg
t20201009141834_17990.jpg
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์