กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS

สวธ.เปิดตัว ๗ ชุมชนสืบไทย นำร่องยกระดับการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่น


วันที่ 20 ก.พ. 2563

     (๑๘ ก.พ. ๖๓ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ) นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวเปิด โครงการสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อนยกระดับและพัฒนาสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจทัองถิ่น โดยเปิดตัวชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก ๗ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดจำปา กรุงเทพมหานคร ชุมชนตำบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม จังหวัดตราด ชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง เจียด จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลิตเป็นรายการท่องเที่ยว "ชุมชนสืบไทย" จะออกอากาศ ทางอัมรินทร์ TV ช่อง 34 จำนวน ๙ ตอน ออกอากาศตอนแรก วันที่ ๑๔ มีนาคม ศกนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น.
t20200220103748_16505.jpg
t20200220103751_16506.jpg
t20200220103755_16507.jpg
t20200220103807_16508.jpg
t20200220103810_16509.jpg
t20200220103813_16510.jpg
t20200220103821_16511.jpg
t20200220103823_16512.jpg
t20200220103826_16513.jpg
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์