กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS

สวธ.จัดคอนเสิร์ต รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ ๑๑


วันที่ 26 ส.ค. 2562

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม สนับสนุนนักเรียน-เยาวชนคนดนตรี วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ Thai Youth Orchestra หรือ TYO กว่า ๑๐๐ ชีวิต แสดงความสามารถบรรเลงดนตรีคลาสสิกอย่างสุดฝีมือ ในการแสดงคอนเสิร์ต "รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา- ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ ๑๑” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
     คอนเสิร์ตในครั้งนี้ เป็นการแสดงดนตรีครั้งใหญ่ประจำปี ๒๕๖๒ ของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ TYO ที่ได้รับการสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการแสดงอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ ๑๑ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณและมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงรับคณะนักดนตรีระดับนักเรียน วงซิมโฟนีออร์เคสตร้าเยาวชนวงแรกของประเทศไทย ไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทย ได้พัฒนาศักยภาพด้านการแสดงการเล่นดนตรีสากล ยกระดับให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ ถือเป็นการวางรากฐานและเป็นต้นแบบในการพัฒนาวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๓ วงดุริยางค์เยาวชนไทย ได้มาอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งมีความพร้อมทั้งอาคารสถานที่การฝึกซ้อมและการจัดแสดงคอนเสิร์ต
 
     ในปัจจุบันวง TYO ได้รับการยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ในเวทีดนตรีนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทซิมโฟนีออร์เคสตร้า จากการเข้าแข่งขันงานเทศกาลดนตรีเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และล่าสุดได้รับเชิญจากราชอาณาจักรสเปน ไปแสดงคอนเสิร์ตในงาน International Alicante Festival of Youth Orchestra 2019 ครั้งที่ ๗ เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
 
     และการแสดงคอนเสิร์ตฯ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงศักยภาพด้านดนตรีคลาสสิกอีกครั้งที่แฟนเพลง ได้รับชมอย่างเต็มอิ่มในเวลา ๒ ชั่วโมง ใช้ชื่อรายการแสดงว่า "Scheherazade Rhapsody” ซึ่งมีการนำบทเพลง Rhapsody in Blue ประพันธ์โดย George Gershwin และ Scheherazade ประพันธ์โดย Rimsky Korsakov ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นของดนตรีที่มีความเป็นอิสระ ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสานแนวดนตรีอย่างไร้ขอบเขต สร้างสีสันให้กับยุคสมัยของดนตรีคลาสสิก ในรูปแบบวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า ประกอบด้วยการแสดงดนตรีแบบเต็มวง บรรเลงโดยนักดนตรีระดับเยาวชน ร่วม ๑๒๐ ชีวิต โดยมีนางสาว สุวิลาศ สว่างทวีวงศ์ เป็นหัวหน้าวง และพบกับศิลปินรับเชิญ Violin Solo โดยสาธุ วงศาโรจน์ Piano Solo โดยอริยา เหล่าปิติพงษ์ อำนวยเพลงโดย ดร.เป้ อัครวัฒน์ ศรีณรงค์
t20190826164715_15619.jpg
t20190826164718_15620.jpg
t20190826164722_15621.jpg
t20190826164728_15622.jpg
t20190826164733_15623.jpg
t20190826164742_15624.jpg
t20190826164814_15625.jpg
t20190826164957_15626.jpg
t20190826165002_15627.jpg
t20190826165024_15628.jpg
t20190826165027_15629.jpg
t20190826165031_15630.jpg
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์