กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS

สวธ.เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานศิลปะ-งานฝีมือ-การแสดงจากผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมเปิดโครงการต่อเนื่อง ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมฟรี


วันที่ 24 ส.ค. 2562

     (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) โดยกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้” เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าอบรมโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2562 ให้ประชาชนผู้สนใจงานด้านวัฒนธรรมได้เรียนรู้และชื่นชมผลงานศิลปะ งานประดิษฐ์ รวมถึงกิจกรรมการแสดงต่างๆ พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป เยาวชนร่วมถึงผู้สูงวัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดจะจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
     อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมอบหมายให้ นายอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ผ่องศรี วรนุช ชัยชนะ บุญยะโชติ ประยงค์ ชื่นเย็น ร้องเพลงในพิธีเปิด พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ วรรณี ชัชวาลทิพากร ผู้แทนวง TYO , TYC , TYW และวิทยากรหลักสูตรการอบรมในโครงการ เข้าร่วมงาน
 
     ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงผลงานของ เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ที่ได้ร่วมเรียน เล่น เต้น วาด ในโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตลอดทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา อาทิ วาดภาพสีน้ำ การสร้างสรรค์ผลงานด้วยสีอะคริลิก การลงรักปิดทอง เดคูพาจ การถักโครเชต์ รวมไปถึงการทำของเล่นพื้นบ้านจากวัสดุเหลือใช้ การทำภาพพิมพ์ ระบายสีหัวโขน โหราศาสตร์ และศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ ทั้ง โขน รำแม่บท การเป่าขลุ่ยเพียงออ การขับร้องประสานเสียงผู้สูงอายุ การขับร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ดุริยางค์เยาวชนไทย ดุริยางค์เครื่องลม รำไทเก๊ก และฤๅษีดัดตน นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เช่น หออัครศิลปิน หอไทยนิทัศน์ ห้องสมุดวัฒนธรรม มาให้ชมและร่วมกิจกรรมร่วมสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
     และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ได้เตรียมจัดกิจกรรมดีๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอนุรักษ์และสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ได้ร่วมกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน เพื่อต่อยอดการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนทางวัฒนธรรมของชาติไทยต่อไป โดยเครือข่ายวัฒนธรรมหรือผู้สนใจ สามารถติดตามข่าวสารการสมัครเรียนกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คตามลิงค์ QR CODE ด้านล้างนี้ หรือติดต่อที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทร ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๒, ๔๑๖๔, ๔๑๖๕ ๔๑๖๖ และ ๔๑๙๐
t20190824152919_15588.jpg
t20190824152925_15589.jpg
t20190824152934_15590.jpg
t20190824153331_15591.jpg
t20190824152956_15592.jpg
t20190824153007_15593.jpg
t20190824153018_15594.jpg
t20190824153021_15595.jpg
t20190824153025_15596.jpg
t20190824153035_15597.jpg
t20190824153040_15598.jpg
t20190824153051_15599.jpg
t20190824153437_15600.jpg
t20190824153450_15601.jpg
t20190824153422_15602.jpg
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์