กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS

สิ้นศิลปินแห่งชาติ พินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเหรียญตราฯ คนสำคัญของไทย


วันที่ 31 พ.ค. 2562

     นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า วงการศิลปะของ ประเทศ โดยเฉพาะด้านทัศนศิลป์ ต้องสูญเสียศิลปินชั้นครู ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบประยุกต์ศิลป์ คือ นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๓๖ ที่จากไปด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๔.๑๐ น. สิริอายุรวม ๙๓ ปี โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลา ๑๗ วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร และกำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ในพระบรมราชานุเคราะห์) และมีกำหนดสวดจนถึงวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒ (เว้นวันที่ ๓ มิ.ย.) เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ศาลา ๑๗ วัดหัวลำโพง ซึ่งญาติจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา ๑๐๐ วัน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป
 
     อธิบดี สวธ. เผยต่อว่า ในส่วนของการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 
     สำหรับประวัติของนายพินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๓๖ เกิดเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๔๖๙ ท่านเป็นนักออกแบบประยุกต์ศิลป์อาวุโสคนสำคัญ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะและการออกแบบ ท่านได้อุทิศตนให้กับงานศิลปะและการออกแบบอย่างได้ผลดี นอกจากมีความสามารถในการสร้างสรรค์แล้ว ท่านยังทำหน้าที่ในการอนุรักษ์และสืบต่อศิลปะแบบประเพณีอย่างต่อเนื่อง ออกแบบเหรียญตรา เครื่องหมาย ซึ่งใช้ในพระราชพิธีและในงานของราชการที่สำคัญเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเขียนภาพและคัดเลือกจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเพื่อการตกแต่งและงานอนุรักษ์
 
     นอกจากนี้ อาจารย์พินิจ สุวรรณะบุณย์ ยังได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานศิลปะในการอนุรักษ์และสืบต่อศิลปะแบบประเพณีอย่างต่อเนื่อง และออกแบบงานประยุกต์ศิลป์มาเป็นเวลาอันยาวนานกว่า ๕๐ ปี ซึ่งท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ดำรงตนด้วยคุณธรรม ยังประโยชน์แก่สังคม เป็นศิลปินที่อยู่ในคุณงามความดี เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามสืบสาน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๓๖
t20190531102409_14668.jpg
t20190531102411_14669.jpg
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์