กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS

วธ.จัดงานแถลงข่าวการแสดงผลงานเครื่องแต่งกายผ้าไทยต้นแบบ เปิดตังคอลเลกชั่นผ้าไทยร่วมสมัย ในโครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ 13 พ.ค. 2562

     (๑๐ พ.ค. ๖๒ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และแบรนด์ WISHARAWISH (วิชระวิชญ์) โดยมีนางสาวทัศชล เทพกำปนาท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานกล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ในงานหัตถกรรมการทอผ้าของคนในชุมชน ที่เป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ จึงได้ดำเนินงานโครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมจัดงานแถลงข่าวการแสดงผลงานเครื่องแต่งกายผ้าไทยต้นแบบ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และชุมชนทางวัฒนธรรมและเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยวผ่านมิติผ้าไทย รวมไปถึงส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านและเครือข่ายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทอผ้าไทย ได้เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม บนรากฐานของวัฒนธรรมในชุมชนให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมเรื่องผ้าไทยมาสร้างคุณค่าทางจิตใจและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ นอกจากการพัฒนาชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้าให้เป็นต้นแบบในเรื่องการทอผ้าแล้วยังมุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์ผลักดันนักออกแบบและผลงานเครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นทั้งในระดับ ประเทศและต่างประเทศ
 
     ภายในงานแถลงข่าวมีการสนทนาเกี่ยวกับผ้าไทยโดย นางสาวกิตติพร ใจบุญ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ WISHARAWISH และนายเอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์ เจ้าของอิมปานิ ผ้าขาวม้า จังหวัดราชบุรี โดยมี คุณบัว ภัทรสุดา อนุมานราชธน เป็นพิธีกรดำเนินรายการ จากนั้นเป็นการแสดงแฟชั่นโชว์เปิดตัวคอลเลกชั่น "จากแดนไกล” ผ้าไทยร่วมสมัยล่าสุดของแบรนด์ "WISHARAWISH” ออกแบบรังสรรค์ผลงานโดย วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ ซึ่งคอลเลกชั่นนี้ผ่านการออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายแต่พิถีพิถันในรายละเอียดของเทคนิค หยิบยกเอาความงามและความละเมียดละไมของผืนผ้าไทยทอมือทั้งหลายเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งวัสดุหลักก็คือบรรดาผืนผ้าที่วิชระวิชญ์ได้เลือกใช้ถึง ๗ ชนิด จากผู้ประกอบการท้องถิ่น ๗ ท่าน จากมุมต่างๆ ของประเทศไทยที่เขาได้เดินทางไปร่วมงาน และได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ร่วมกันออกมานับครั้งไม่ถ้วนตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาผ่านการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนและพัฒนาผ้าไทย โดยวิชระวิชญ์ กล่าวว่า ‘ผ้า’ เป็นของเรียบง่าย แต่ในความเรียบง่าย มันมีความ COMPLEXITY แล้วก็ SIMPLICITY เราอยากเอาของที่เป็นท้องถิ่น เข้ามาอยู่ในเมือง ไปสู่ความเป็นสากลจริงๆ เน้นไปที่เรื่อง TEXTILE และ MATERIAL ว่าทำยังไงจะให้เกิดมิติใหม่ๆ กับวงการผ้าไทย”
 
     วิชระวิชญ์เดินทางไปยังชุมชนในท้องที่ห่างไกลต่างๆ ของประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อทำความรู้จัก และทำความเข้าใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย จนนำไปสู่ทิศทางในการอนุรักษ์ พัฒนา และต่อยอดภูมิปัญญางานฝีมือท้องถิ่นเหล่านี้ในมุมมองของเขา ผ่านการกระตุ้นเร้าให้เกิดความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสังคม และกระแสทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน ด้วยการใช้สี คู่สี การปรับเปลี่ยนลวดลาย และการออกแบบ
 
     ที่ร่วมสมัย ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการฯ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขา การบริหารและพัฒนาในเรื่องของผ้าไทยพื้นถิ่นที่สืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมไปถึงการสรุปข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล พิจารณาคัดเลือกและลงพื้นที่ชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้า จำนวน ๗ ชุมชน ใน ๕ จังหวัดที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องการทอผ้า การออกแบบลายผ้า เส้นใยผ้า ตลอดจนวัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ทอผ้า เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การต่อยอดที่เป็นประโยชน์ พัฒนาศักยภาพต่อยอดทางภูมิปัญญา ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่
        - ผ้าขาวม้า อิมปานิ จังหวัดราชบุรี                                 
        - ผ้าฝ้ายทอมือ คอตตอน ฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่
        - บาติก เดอ นารา จังหวัดปัตตานี
        - ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จุฑาทิพย์ จังหวัดขอนแก่น
        - ไหมแต้มหมี่ สุภาณีไหมไทย จังหวัดขอนแก่น
        - ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข จังหวัดขอนแก่น
        - ผ้าไหมยีนส์ เรือนไหมใบหม่อน จังหวัดสุรินทร์
 
     โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นต่อไปประกอบด้วย
 

วันที่

กิจกรรม

สถานที่

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.
การแสดงผลงานเครื่องแต่งกายผ้าไทยต้นแบบ
ในโครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๒
ชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร
๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
การสัมมนาวิชาการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ผ้าไทยสู่สากล
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท ๒๖ - ห้องกัญญลักษณ์ บอลรูม ชั้น ๓ - ห้องกิ่งกัญญา ชั้น ๕
๒๓ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามเวลาเปิด-ปิดห้างฯ (๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.)
นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้และการแสดงผลงาน
เครื่องแต่งกายจากผ้าไทยต้นแบบ ในโครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๒
บริเวณ Baecon ๓ และ ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัท มนตรี พีอาร์ จำกัด
นุสรา โพธิ์ถิรเลิศ (นุ่น)                   โทร ๐๖๒-๖๔๑-๓๕๖๙                              E-mail: noon@montreepr.com
มนตรี รงค์ทอง (ตรี)                        โทร ๐๘๑-๘๔๙-๙๕๙๕                           E-mail: tree@montreepr.com
เสาวนีย์ โรจน์วรารักษ์ (น้ำ)             โทร ๐๘๑-๔๓๒-๐๗๘๙                            E-mail: nam@montreepr.com
t20190513104346_14479.jpg
t20190513104352_14480.jpg
t20190513104400_14481.jpg
t20190513104408_14482.jpg
t20190513104411_14483.jpg
t20190513104414_14484.jpg
t20190513104418_14485.jpg
t20190513104425_14486.jpg
t20190513105839_14487.jpg
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์