กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION


          "สร้างสรรค์ ศิลปะ ด้วยเนื้อหาด้วยวิธีที่คิดค้น เพื่อเสนอ ความงาม และ สุนทรียภาพ ให้ผู้ชมได้รู้สึกสัมผัส คุณค่า เกิด ความปีติยินดี มีจิตรใจ สะอาดบริสุทธิ์ พบความสุขในที่สุด” วิโชค มุกดามณี

          วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอศิลป์ราชดำเนิน นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยเฉพาะงานจิตรกรรมเทคนิคสื่อผสมมาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยนำผลงานมาจัดแสดงกว่า ๕๐ ชิ้น การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าของท่านแล้ว ยังเป็นการเล่าเรื่องเส้นทางชีวิตและประสบการณ์ในการเดินทางไปศึกษางานศิลปวัฒนธรรมจากต่างประเทศของท่านผ่านผลงานศิลปะ "สื่อผสม” ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ซึ่งจะเป็นแบบอย่างและสื่อการเรียนที่ดียิ่งแก่เยาวชนและผู้ที่สนใจงานศิลปกรรมต่อไป

          ด้านนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ชื่อนิทรรศการ "สู่สภาวะใหม่” โดย วิโชค มุกดามณี ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้น นับเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์ ปรัชญาในการทำงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ สู่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และในวันที่ ๓๐ สิงหาคม เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น พบกับการเสวนา หัวข้อ เรื่อง "สภาวะใหม่และรูปของจินตภาพ”โดย วิโชค มุกดามณี

          โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและชื่นชอบงานศิลปะเข้าชมผลงานชิ้นสำคัญ ของ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ กับนิทรรศการ"สู่สภาวะใหม่” ที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะท้อนถึงพัฒนาการและแนวคิดที่บ่มเพาะจากประสบการณ์ตลอด ๔๐ ปีบนเส้นทางศิลปะกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สื่อผสม เปิดให้ชมแล้ว ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่ ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
t20160926120634_1706.jpg
t20160926120637_1707.jpg
t20160926120640_1708.jpg
t20160926120643_1709.jpg
t20160926120646_1710.jpg
t20160926120649_1711.jpg
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์