กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION


           เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับมอบเงินสมทบทุนรักษ์เพลงชรินทร์ นันทนาคร จาก นายชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงไทยสากล) พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อสมทบทุนสมทบทุนรักษ์เพลงชรินทร์ นันทนาคร ในงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม
t20160926120408_1675.jpg
t20160926120410_1676.jpg
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์