กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สวธ.นำศิลปะการแสดงไทย-เทศ หัตถกรรมพื้นบ้าน ของดีบ้านฉัน ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน สร้างความสุขให้ประชาชนในงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 7 ส.ค. 2559

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดหนองคาย และ ๑๙ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างความสุขให้พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ในงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดหนองคาย

     เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๕๙ นายธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด งานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และกล่าวถึงความสำคัญว่า "งานมหกรรมวัฒนธรรมฯ ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง ๒ พระองค์แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในทุกระดับ ได้มีส่วนร่วม ในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ศิลปิน และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วย” ในโอกาสนี้ ศ.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และผู้บริหารร่วมงาน

     นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า "เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดให้มีการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๕ ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและ ๔ ภูมิภาค ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕ ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๒๐ จังหวัด โดยมีจังหวัดหนองคายเป็นเจ้าภาพ จัดงานฯระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การแสดงของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านของจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รวบรวมมาให้ชมมากมาย อาทิ โปงลาง กันตรึม ผีตาโขน รำโทน ฟ้อนภูไท หมอลำผญา วงมโหรีเขมร ฯลฯ รวมทั้งการแสดงโนราจากภาคใต้ การแสดงโขน นักแสดงที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ ยังได้ชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการแสดงจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ได้แก่ -ขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ –ขบวนนักแสดงต่างประเทศ- ขบวนวิถีถิ่น วิถีไทย ๔ ภาค และขบวนแห่งทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสาธิต นิทรรศการ และออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน CPOT และ OTOP

     โอกาสนี้ ประชาชน นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมฯ ได้ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ศกนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย , สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ , www.culture.go.th และ Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)