กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสารคดี เรื่อง "โขน"เพื่อเตรียมนำเสนอยูเนสโกโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 25 มิ.ย. 2559
 
หัวข้อ
Download
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสารคดี เรื่อง "โขน"เพื่อเตรียมนำเสนอยูเนสโกโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๑๔/๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสารคดี เรื่อง "โขน"เพื่อเตรียมนำเสนอยูเนสโกโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามประกาศ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
รายละเอียดและข้อกำหนด(Terms of Reference)การจ้างผลิตสื่อสารคดี เรื่อง "โขน" เพื่อเตรียมนำเสนอยูเนสโก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)