กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จ้างเหมานิทรรศการสามทศวรรษอัครศิลปิน และศิลแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีพิเศษ

วันที่ 28 มิ.ย. 2559
 
หัวข้อ
Download
รายละเอียดและข้อกำหนด(Terms of Reference) การจ้างเหมานิทรรศการสามทศวรรษอัครศิลปิน และศิลแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกรุงเทพมหานคร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)