กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> บทความ
๑๔ เมษายน สุขสันต์วันครอบครัว


 

           เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้วันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นวันที่ต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น ในระยะนี้ ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา จึงทำให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก

           การกำหนดให้วันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปีเป็น วันครอบครัว ก็เพื่อมุ่งหวังให้มีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิม ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจบ้านเมือง เป็นวันที่ควรทำพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้หลักผู้ใหญ่ โดยเฉพาะ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครูบาอาจารย์ ผู้ที่เคารพนับถือ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อความอบอุ่น เป็นสุขของครอบครัว ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมา เราควรทำเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานได้เห็น เพื่อให้เขาได้ซึมซับวัฒนธรรมที่ดี และส่งต่อถ่ายทอดไปสู่รุ่นถัดไป

           ครอบครัวนั้นเป็นสถาบันพื้นฐานและเป็นสถาบันแรกที่มีความสำคัญยิ่งของสังคม ทำหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกด้วยการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ความอบอุ่น ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนถ่ายทอดวัฒนธรรม เพื่อให้สมาชิกของครอบครัวเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม ความรักในครอบครัวเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งต่อสัจธรรมที่ว่า "ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีสุข” เมื่อไรที่พบกัน ให้ความรักต่อกัน ให้ความเข้าใจกัน มีปัญหาใดๆ ก็ให้อภัยกันด้วยความรัก ครอบครัวก็เป็นสุข เรื่องนี้สำคัญ และเป็นสัจธรรมที่พิสูจน์ได้ง่ายๆ การใช้เวลาอยู่ร่วมกันนั้น ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกๆ คนในครอบครัวควรคิดคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลา เพราะการใช้เวลาอยู่ร่วมกัน คือการสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างดี ช่วยทำให้มีความรักความผูกพันกันมากยิ่งขึ้น

           วันครอบครัวเป็นโอกาสของการสร้างความสุข ความรัก ความอบอุ่นในระดับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้านและในสังคมไทย การสร้างความสุขในครอบครัว ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองมากมาย สามารถทำได้ทุกวัน ควรใช้กิริยาและคำพูดที่นุ่มนวลสื่อสารกัน หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ทำลายสัมพันธภาพอันดี หมั่นสร้างกำลังใจให้กัน ช่วยสร้างความผูกพันรักใคร่ในครอบครัว และการอยู่ร่วมกันของสมาชิกครอบครัวเดียวกัน สังคมเดียวกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักผ่อนปรน ให้โอกาส ให้อภัยซึ่งกันและกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ควรเสียสละให้ผู้อื่นก็จะดี เขามีความสุขเราก็จะมีความสุข

           ครอบครัวสุขสันต์ ทันทีที่เราเข้าไปใกล้ชิดก็จะรับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่น พบแต่ความจริงใจที่มีต่อกัน ให้เกียรติกัน สื่อสารกันด้วยความรัก และสิ่งที่คนในครอบครัวควรพึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อช่วยเติมเต็มความสุขให้กันและกันอยู่ตลอดเวลา คือการให้ความรัก ความอบอุ่นและความเอื้ออาทรต่อกัน การหันหน้าเข้าหากันและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือ ดูแล เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น และที่สำคัญที่ไม่ควรลืม คือการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน เพราะจะช่วยทำให้ครอบครัวพบแต่ความสุขและรอยยิ้ม และไม่ใช่หมายความว่าจะให้ความสำคัญแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น เราควรทำให้ทุกๆวันคือวันสำคัญของครอบครัว หรือทุกครั้งที่มีโอกาส การมีพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่นนับเป็นต้นทุนที่ดีของชีวิต

           เนื่องในวันครอบครัวปีนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยช่วยกันทำให้วันที่ ๑๔ เมษายนนี้ เป็นวันแห่งความสุขของคนในสังคมไทยโดยทั่วถึงกัน ด้วยการเริ่มต้นสร้างความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกันมิให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลงไป และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

 ----------------------------------------------
 
บทความโดย
ปณิสรา เสถียรถาวร
นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)