กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> บทความ
วันนี้ที่หนูรอ.......วันเด็กแห่งชาติ รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน


 

         ในทุกๆปีของวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม หลังจากที่เราร่วมกันเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างสนุกสนาน ก็จะถึงวันเด็กซึ่งวันที่เหล่าบรรดาน้องๆหนูๆๆเฝ้ารอคอยและอยากจะให้มาถึงเร็ววัน

         ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ที่ทางรัฐบาลได้กำหนดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัย และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก วันเด็กแห่งชาติในประเทศไทย เริ่มต้นจัดงานครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

         สถานที่จัดงานวันเด็กที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดขึ้น ก็มีมากมายเพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง พาบุตรหลานไปเรียนรู้อย่างสนุกสนานพร้อมลุ้นรางวัล อาทิ ทำเนียบรัฐบาล ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ กองทัพอากาศ กองทัพบก ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ตลาดนัดจตุจักร โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เป็นต้น

         สำหรับปีนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและหออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปิดพื้นที่ ทางวัฒนธรรมบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและหออัครศิลปิน ให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีในการเรียนรู้และแสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม แขนงต่างๆ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปวัฒนธรรมขององค์ "องค์อัครศิลปิน” "วิศิษฎศิลปิน” และ ผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติภายในหออัครศิลปิน สู่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง ตลอดจนได้รื่นเริงสนุกสนานและได้รับความรู้ ความบันเทิง ควบคู่กันไป สมกับคำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๖ ที่ท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้ไว้แก่เด็กๆ ว่า "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

         ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย หอประชุมเล็ก เป็นการแสดงหุ่นละครเล็ก คณะโจหลุยส์ พร้อมการสาธิตการเชิดหุ่นละครเล็ก การแสดงหุ่นกระบอกบ้านตุ๊กตุ่น หุ่นกระบอกไทย พร้อมการสาธิต - การประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋ว และ ฉายภาพยนตร์แอนนิเมชั่น เรื่อง "ยักษ์” เป็นต้น หอไทยนิทัศน์ ชั้น ๒ เปิดให้เข้าเที่ยวชมนิทรรศการ ศาลาญี่ปุ่น สนุกกับการวาดภาพระบายสี ร่วมกิจกรรม การ์ตูนไทยสานสายใยสู่อาเซียน และ เวทีลานกลางแจ้ง มีกิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ ศิลปะการออกแบบเพ้นท์เสื้อ การทำขนมไทย การสาธิตการทำของเล่นพื้นบ้าน เช่น จักจั่น กังหันกระดาษ และการสาธิตการทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น ม้าก้านกล้วย เดินกะลา เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสนุกสนานกับฐานศิลปวัฒนธรรม ๑๒ ฐาน เช่น ฐานนิทรรศการควายไทย ฐานชวนชิมอาหารไทย ฐานนันทนาการ เป็นต้น พร้อมชมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนฯ อาคารสำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกกับเกมสีขาว

        หออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดงาน "ชวนเด็กมาทำดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย” ชมการสาธิตศิลปวัฒนธรรม "มวยไทย วัฒนธรรมไทย” การถ่ายทอดงานศิลป์และการขับร้องเพลงลูกทุ่ง จากรายการชิงช้าสวรรค์ (ครูเทียม) กิจกรรมร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน โดยผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสและเรียนรู้แนวคิดในการขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง จากศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ นายสมเศียร พานทอง (ชายเมืองสิงห์) นางผ่องศรี วรนุช นายประยงค์ ชื่นเย็น และนายชัยชนะ บุญนะโชติ

         นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ เชิญร่วมชม นิทรรศการภาพจากการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "เด็กดีมีสุข” ซึ่งตัดสินโดย อ.ยรรยง โอฬาระชิน และ อ.วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) และอ.วรรณี ชัชวาลทิพากร ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมภาพน่ารักๆ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ประมาณ ๕๐๐ ภาพ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงไปตลอดเดือนมกราคม ศกนี้   

         โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง พาบุตรหลาน เที่ยวงานวันเด็ก น้องๆหนูๆจะได้ตื่นตาตื่นใจ กับการแสดงบนเวที ภาพยนตร์ เกม การละเล่นที่หลากหลาย ในบรรยากาศสนุกสนาน พร้อมสัมผัสคุณค่าความเป็นไทย รับของที่ระลึกและลุ้นชิงรางวัลต่างๆมากมาย แล้วพบกันวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและหออัครศิลปิน
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)