กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประกาศ
การคัดเลือกชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

วันที่ 4 มิ.ย. 2559
 
หัวข้อ
Download
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือกชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร
หนังสือยินยอม
ความหมายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ประกาศขึ้นทะเบียนระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ จำนวน ๓๑๘ รายการ
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)