กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดงานรวมพลังเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมน้อมรำลึกอัครศิลปิน

วันที่ 1 ต.ค. 2563

     นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สวธ. โดยกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม รวมพลังเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมร่วมน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน เพื่อรำลึกและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะอัครศิลปินและองค์อุปถัมภ์งานศิลปวัฒนธรรมของไทย และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ สร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมรักษางานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
     ภายในงานเริ่มด้วยการแสดงขับซอล้านนา กลองสะบัดชัย จากนั้น ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ พร้อมเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมแสดงความเคารพพระฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญและเพลงต้นไม้ของพ่อ โดยพร้อมเพรียง ต่อด้วยการแสดงทางวัฒนธรรม โดย สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน และการแสดงน้อมรำลึกฯ โดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ การแสดงเพลงพื้นบ้านชุดคิดถึงพ่อโดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ การแสดงเพลงลูกทุ่งและสากลโดยนายชัยชนะ บุญนะโชติ นางผ่องศรี วรนุช และ นายวินัย พันธุ์รักษ์ จากนั้นเป็นการแสดงหุ่นละครเล็ก การแสดงพื้นบ้าน ลิเก การแสดงพื้นบ้านโดยแม่บัวผัน สุพรรณยศ
 
     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิตสินค้าทางวัฒนธรรม มากมาย ได้แก่ การทำผลิตภัณฑ์จากสีอะคริลิค การวาดภาพเหมือนบุคคล การทำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีลงรักปิดทอง การผลิตภัณฑ์หล่อปูนปั้น การผลิตภัณฑ์จากหนังนิ่ม การจัดดอกไม้ด้วยใบเตย การเขียนเลข ๙ ด้วยสีทองบนร่มสีพื้น การสาธิตการทำเครื่องเบญจรงค์ การสาธิตการสร้างสรรค์ลวดลายบนผ้าด้วยสีช๊อค และการสาธิตมรดกภูมิปัญญาของคาวและของหวาน ประกอบด้วย การทำสุกี้ทะเลรวมมิตร การทำข้าวหมกไก่สูตรโบราณ ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ การทำน้ำสมุนไพร การทำสลัดโรล การทำน้ำแข็งใส การทำผัดไท–หอยทอด การทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ข้าวโพดคั่ว การทำกาละแม การทำกาแฟคั่วสด การทำปากหม้อสมุนไพร และการทำขนมครกสยาม เป็นต้น
 
     ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอนุรักษ์และสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการสมัครเรียนกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม หรือติดต่อที่ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทร ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๒, ๔๑๖๔, ๔๑๖๕ ๔๑๖๖ และ ๔๑๙๐
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)