กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประกาศ
ประกาศคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

วันที่ 27 พ.ค. 2559
 
หัวข้อ
Download
คำสั่งนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร ที่ ๑ /๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
บัญชีรายละเอียดการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์แนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานครที่ ๑ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)