กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> บทความ >> วัฒนธรรมประเพณี
๔ ความเชื่อการทำบุญในประเพณีสารทเดือนสิบ

วันที่ 15 ก.ย. 2563
 

     ประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ จุดมุ่งหมายหลักที่หลายคนรู้จักกันดีคือ เชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ยังมีอีกความอีกหลายความเชื่อที่ก่อเกิดประเพณีสารทเดือนสิบ ได้แก่

     ๑. เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยคติความเชื่อว่าผู้ตายไปแล้วเหล่านี้จะมีผู้ที่มีบาปกรรมต้องได้รับโทษเป็นเปรตอยู่อบายภูมิ ในปีหนึ่งๆยมบาลก็จะปล่อยให้กลับมาเยี่ยมลูกหลาน เพื่อรับส่วนกุศลปีละครั้ง คือ คือ ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และจะถูกเรียกตัวกลับไปรับโทษ ในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ดังนั้นผู้ที่มีชีวิตอยู่จึงพยายามหาอาหารไปทำบุญตามวัดต่างๆ เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับทั้งที่เป็นญาติและไม่ได้เป็นญาติ ซึ่งขึ้นมาจากนรกในช่วงเวลานี้ ด้วยเกรงว่าเปรตเหล่านี้ โดยเฉพาะญาติๆของตนเองจะหิวโหย
 
     ๒. เป็นการทำบุญแสดงความชื่นชมยินดีในโอกาสที่ได้รับผลิตผลทางการเกษตร ในช่วงปลายเดือนสิบซึ่งตรงกับประเพณีสารทเป็นระยะที่พืชพันธุ์ต่างๆกำลังให้ผล ชาวบ้านที่มีอาชีพเกษตรกรรมจึงนิยมนำเอาพืชผลของตนทั้งในลักษณะที่ไม่แปรสภาพและแปรสภาพเป็นอาหารต่างๆแล้วถวายพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและเพื่อผลในการประกอบอาชีพต่อไป
 
     ๓. เพื่ออำนวยประโยชน์ในด้านปัจจัยอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงฤดูฝน ด้วยเป็นฤดูกาลที่พระบิณฑบาตได้ไม่สะดวก การจัดเสบียงอาหารทั้งอาหารแห้งและอาหารสำเร็จรูปไปถวายพระสงฆ์นั้น จะจัดเป็นสำรับที่ชาวใต้เรียกว่า "จัด ห.ม.รับ” เมื่อพระภิกษุจับสลากได้แล้วก็ให้ศิษย์เก็บ ห.ม.รับไว้ เพื่อนำมาประเคนเป็นมื้อๆ เพราะพระภิกษุจะสะสมอาหารไว้ไม่ได้
 
     ๔. เพื่อเป็นการแสดงความสนุกสนานรื่นเริงประจำปีร่วมกัน เนื่องในโอกาสประเพณีบุญสารทเดือนสิบ บรรดาญาติมิตรที่อยู่ไกลจะกลับมาสู่ภูมิลำเนาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันและหลังจากที่ได้ทำบุญกันตามประเพณีเสร็จแล้วต่างก็มีความสุขใจ จึงมักจะมีการจัดงานรื่นเริงเพื่อเฉลิมฉลองกัน ซึ่งอาจจะจัดขึ้นในลักษณะที่เล็กใหญ่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ แต่บางที่ก็จะจัดงานใหญ่ อย่างเช่น จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดควบคู่กันเป็นงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด)
 
..................................................
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ , หนังสือโครงการส่งเสริมหนังสือตามแนวพระราชดำริ เรื่อง ประเพณีบุญเดือนสิบในภาคใต้และขนมเดือนสิบ โดย อ.พรศักดิ์ พรหมแก้วและ ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (ภาพ) ผลงาน : กุลธวัช เจริญผล
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)