กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สวธ.เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ ปราชญ์ผู้สืบสานภูมิปัญญาเครื่องเงินโบราณ จังหวัดน่าน

วันที่ 4 เม.ย. 2559

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เครื่องเงินจังหวัดน่าน ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินโบราณให้ยั่งยืน
 
          เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ในงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานพิธีกล่าวว่า บ้านของศิลปินแห่งชาติ นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ เป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพื้นบ้านด้านการทำเครื่องเงิน ที่สั่งสมประสบการณ์การทำเครื่องเงิน ลวดลายวิจิตรงดงาม อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่เป็นแรงผลักดันให้คนในชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยเกิดความภาคภูมิใจ มีจิตสำนึกรักชาติ รักถิ่น รวมถึงตระหนักในคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม
 
          นางฉวีรัตน์ กล่าวต่อว่า การเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ในครั้งนี้ ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้ง เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งช่วยส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป
 
          ในพิธีเปิดบ้านยังได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน พร้อมผู้บริหารส่วนจังหวัดร่วมทำพิธีเปิดป้ายบ้านศิลปินแห่งชาติ โดยมีการแสดงทางวัฒนธรรมอันงดงามของจังหวัดน่าน ประกอบด้วย การแสดงฟ้อนสลี๋เวียงป้อ การแสดงฟ้อนล่องน่านของนักเรียนโรงเรียนสา การแสดงตีกลองสะบัดชัย การแสดงขับซอ และการบรรเลงสะล้อ ซอ ปิน (คณะอรุณศิลป์) โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการประวัติ และผลงานของศิลปินแห่งชาติ และชมการสาธิตการทำเครื่องเงิน โดย ลูกศิษย์ของนายบุญช่วย หิรัญวิทย์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้สืบสานศิลปะการทำเครื่องเงินตามแบบโบราณของจังหวัดน่านด้วย
          บ้านศิลปินแห่งชาติ นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๓๗/๑ บ้านประตูปล่อง ถนนเปรมประชาราษฎร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นศูนย์การเรียนรู้เครื่องเงินบ้านประตูปล่อง เป็นแหล่งถ่ายทอดการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ได้ศึกษาหาความรู้การทำเครื่องเงินโบราณ โดยเชื่อว่าบ้านศิลปินแห่งชาติหลังนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบสานการทำเครื่องเงิน แบบดั้งเดิมให้คงอยู่คู่ชุมชนนครน่านและประเทศไทยสืบไป
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)