กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> บทความ >> อาเซียน
รัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ เยือนต่างประเทศครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ใด

วันที่ 4 ธ.ค. 2562
 

     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ เยือนประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ สำหรับประเทศแรกที่เสด็จอย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ และประเทศสุดท้าย คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นการเสด็จฯ ไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
 
     การเสด็จฯ เยือนต่างประเทศในครั้งแรกของพระองค์เนื่องด้วยสถานการณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๓ คอมมิวนิสต์รุกคืบเข้ามาประชิดถึงชายแดนแม่น้ำโขง รัฐบาลไทยเกรงว่าคอมมิวนิสต์จะเป็นภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากก่อนนั้นมีตัวอย่างให้เห็นในประเทศรัสเซีย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา รัฐบาลไทยพยายามทุกวิถีทางป้องกันไม่ให้คอมมิวนิสต์เข้ามา จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นจึงกราบทูลให้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จประพาสต่างประเทศ โดยรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการทางการทูตส่งจดหมายไปยังนานาประเทศ ให้แต่ละประเทศตอบรับก่อน
 
     การเสด็จประพาสต่างประเทศเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เริ่มต้นที่เวียดนามใต้ ซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา จากนั้นเสด็จฯ อินโดนีเซียที่เคยเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์ ประเทศที่สามคือเมียนมา ซึ่งมีพรมแดนติดกับจีน และเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษที่กำลังพะว้าพะวงว่าจะเอาลัทธิคอมมิวนิสต์หรือไม่
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)