กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศสำหรับคณะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น และประชุมหารือและสังเกตการณ์การประกวด "The ๔๗ Japan Marching Band Association National Championship" ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 15 ม.ค. 2563
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)